( )

 

ֲ Ҡ

 

 

Ҳ ֲ

Ͳ

 

 

Labour safety standards system

FIRE ENGINEERING

Terms and Definitions of main concepts

 

 

____________________________

 

 

1

 

.

, :

- ( );

- ( );

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- .

, , , - , , , . , - - .

, , , , - , .

2

 

:

2299-93 . .

3960-2000 . - . .

3 Ͳ

 

, - .

. - "". , .

, , , .

, , , , ᑺ, .

, , .

( 4.9.2, 4.9.3, 4.9.4, 4.9.6, 4.9.15, 4.9.16), ( 3960).

(en), (de), (fr) (ru) - , .

( ) - ( -).

.


4 ̲

 

4.1 Ͳ

 

4.1.1

 

, , , , , -

 

 

de

Brandshutztechnik [4]

ru

[4]

4.1.2

, () -

 

 

de

Fahrzeuge und Pumpen der Feuerwehr [4]

ru

[4]

4.1.3

, , , , ,

 

 

de

Angriffsgeräte der Feuerwehr [4]

ru

[4]

4.1.4

, -

 

 

de

Rettungsgeräte der Feuerwehr [4]

ru

[4]

4.1.5

, -

 

 

de

Hiftsgerate der Feuerwehr [4]

ru

[4]

4.1.6

, -

 

de

persönliche Schutzausrüstung der Einsatzkräfte der Feuerwehr [4]

en

personal protective equipement [3]

fr

équipement de protection individuel [3]

ru

[4]


4.1.7

, , ᒺ

 

 

de

Feuerlöschanlage [4]

ru

[4]

4.1.8

, , , 䳺 ,

 

 

de

Feuerlöschgerät [4]

en

fire extinguisher [2]

fr

extincteur [2]

ru

[4]

4.1.9

, , ,

 

 

de

Brandmeldeanlage [4]

ru

- [4]

4.1.10

, , ,

 

 

 

4.1.11

, ᒺ ,

 

 

 

4.1.12

-

, , , , ,

 

 

de

Feuerwehrtechnik [4]

ru

- [4]4.2 Ͳ

 

4.2.1 Ͳ

 

4.2.1.1

 

 

 

 

4.2.1.2

, () -

 

 

de

Feuerwehrkraftfahrzeug [4]

ru

[4]

4.2.1.3

()

, ,

 

de

Shaumlöschfahrzeug [4]

en

foam tender [3]

fr

fourgon émulseur grande puissance [3]

ru

[4]

 

4.2.1.4

()

,

 

de

Pulverlöschfahrzeug [4]

en

dry powder appliance [3]

fr

fourgon poudre [3]

ru

[2]

 

4.2.1.5

()

,

 

 

de

Gaslöschfahrzeug [4]

ru

[4]

4.2.1.6

()

,

 

 

ru

- [4]

4.2.1.7

() -

,

 

 

de

Gas-Wasser-Löschfahrzeug [4]

ru

[4]


4.2.1.8

() -

,

 

 

de

Wasser-Schaum-Löschfarhzeug [4]

ru

[4]

4.2.1.9

() -

,

 

 

de

Schaum-Pulver-Löschfarhzeug [4]

ru

[4]

4.2.1.10

() -

,

 

 

 

4.2.1.11

, ᑺ

. ᒺ : ᒺ , , ,

 

 

 

4.2.1.12

, , , - ,

 

 

de

Tanklöschfahrzeug [4]

ru

[4]

4.2.1.13

, ,

 

 

de

Gelenkmast [4]

en

aerial appliance [3]

ru

[4]

4.2.1.14

,

 

 

de

Drehleiter [4]

en

turnable ladder [3]

fr

échelle pivotante automatique [3]

ru

[4]


4.2.1.15

, , - ,

 

 

de

Atemschutzgerätewagen [4]

ru

- [4]

4.2.1.16

,

 

 

de

Ventilatorenfahrzeug [4]

ru

[4]

4.2.1.17

, , ,

 

 

de

Nachrichten und Beleuchtungs-gerätewagen [4]

ru

[4]

4.2.1.18

-

,

 

 

de

Laborgerätewagen [4]

ru

[4]

4.2.1.19

, , , -

 

 

de

Gerätewagen [4]

ru

[4]

4.2.1.20

-

, , , ,

 

 

de

Löschfahrzeug [4]

en

pumping appliance [3]

fr

engin-pompe [3]

ru

[4]

4.2.1.21

-

, ,

 

de

Pumpenstatioswagen [4]

ru

[4]


4.2.1.22

, ,

 

 

de

Schlauchwagen [4]

en

hose tender [3]

fr

dévidoir automobile [3]

ru

[4]

 

4.2.1.23

,

 

 

de

Kommandowagen [4]

ru

[4]

4.2.1.24

, -

 

 

 

4.2.1.25

˳, () , - , ()

 

 

de

Feuerlöschflugzeug [4]

ru

[4]

4.2.1.26

, () , - , -

 

 

de

Feuerlöschhubschrauber [4]

ru

[4]

4.2.1.27

, () , - ,

 

 

 

4.2.1.28

, , - , , -

 

 

de

Feuerlöschzug [4]

ru

[4]

4.2.1.29

, , - , , -

 

 

de

Feuerlöschboot [4]

en

fire boat [3]

fr

bateau-pompe [3]

ru

 

[4]


4.2.1.30

, - ,

 

 

de

Feuerlöschtraktor [4]

 

 

ru

[4]

 

4.2.1.31

, , - ,

 

 

 

de

Feuerwehranhängen [4]

 

ru

[4]

 

4.2.2 Ͳ Ͳ Ͳ

 

 

4.2.2.1

, ,

 

 

de

Feuerlöschpumpe [4]

 

ru

[4]

 

4.2.2.2

, , - , -

 

 

de

Motorpumpe der Feuerwehr [4]

 

ru

[4]

 

4.2.2.3

,

 

 

de

Tragkraftspritze [4]

 

en

portable pump [3]

 

fr

pompe portative [3]

 

ru

[4]

 

 

4.2.2.4

,

 

de

Motorpumpenanhänger [4]

 

en

trailer pump [3]

 

fr

moto-pompe remorquable [3]

 

ru

[4]

 

 

4.2.2.5

,

 

 

de

Schlaucheinbindeapparat [4]

 

ru

[4]

 

4.2.2.6

,

 

de

Ventilatoraggregat [4]

 

en

smoke extractor [3]

 

fr

évacuateur de fumée [3]

 

ru

[4]

 

4.3

 

4.3.1 ò˲

 

 

4.3.1.1

,

 

 

de

Feuerlöschhydrant [4]

 

en

hydrant [3]

 

fr

prise dincendie [3]

 

ru

[4]

 

 

4.3.1.2

,

 

de

Untergrundhydrant [4]

 

en

ground hydrant [3]

 

fr

bouche dincendie [3]

 

ru

[4]

 

 

4.3.1.3

,

 

de

Uberflurhydrant [4]

 

en

pillar hydrant [3]

 

fr

poteau dincendie [3]

 

ru

[4]

 

 

4.3.1.4

, , , 䒺

 

de

Standrohr [4]

 

en

hydrant stand pipe [3]

fr

clé de barrage [3]

ru

[4]

 

4.3.1.5

-

, , , ,

 

 

de

Wandhydrant [4]

en

fire hose station [2]

fr

prise dincendie armée [2]

ru

[4]

4.3.1.6

-

-, ,

 

 

de

Feuerlöschinnenventil [4]

ru

[4]

4.3.1.7

-

-, ,

 

 

de

Feuerlöschaußenventil [4]

ru

[4]

 

 

 

 

 

4.3.1.8

,

 

 

de

Feuerwehrschlauch [4]

ru

[4]

4.3.1.9

()

,

 

 

de

Druckschlauch der Feuerwehr [4]

en

delivery hose [3]

fr

tuyau de refoulement [3]

ru

[4]

 

4.3.1.10

()

,

 

 

de

Saugschlauch [4]

en

suction hose [3]

fr

tuyau daspiration [3]

ru

[4]

4.3.1.11

- ()

, ,

 

 

 

4.3.1.12

() 璺

, 璺 ,

 

de

Feuerwehrkupplung [4]

en

hose coupling [3]

fr

raccord (a tuyau) [3]

ru

ࠠ [4]

 

4.3.1.13

() 璺

ǒ , 璺

 

 

 

4.3.1.14

() 璺

ǒ , 璺 -

 

 

 

4.3.1.15

() 璺

,

 

 

 

 

4.3.1.16

() 璺

,

 

 

 

 

 


4.3.1.17

() 璺

,

 

 

 

4.3.1.18

() -

ǒ , 璺

 

 

 

4.3.1.19

()

, 璺

 

 

de

Übergangsstück [4]

en

hose adaptor [3]

fr

raccord intermédiaire [3]

ru

[4]

4.3.1.20

()

, -

 

 

 

4.3.1.21

()

,

 

 

 

4.3.1.22

()

-

, 璺

 

 

 

4.3.1.23

, ᒺ

 

de

Sammelstück [4]

en

collecting breeching [3]

fr

collecteur division [3]

ru

[4]

 

4.3.1.24

,

 

de

Verteiler [4]

en

dividing breeching [3]

fr

division [3]

ru

[4]

4.3.1.25

 

 

 

4.3.1.26

,

 

 

 

4.3.1.27

, -

 

 

 

4.3.1.28

() -

()

, 䳠 , ,

 

 

de

Saugkorb [4]

en

suction hose strainer [3]

ru

[4]

4.3.1.29

, , , ()

 

 

de

Strahlrohr [4]

en

branch pipe [3]

fr

fût de la lance [3]

ru

[4]

 

4.3.1.30

()

,

 

de

Handstrahlrohr [4]

en

hand-controlled nozzle [3]

fr

lance à main [3]

ru

 

[4]

4.3.1.31

()

, ,

 

 

de

Wendestrahlrohr [4]

en

monitor [3]

fr

lance monitor [3]

ru

[4]

 

4.3.1.32

()

, , ()

 

 

de

Wasserstrahlrohr [4]

ru

[4]

4.3.1.33

()

, , ()

 

 

4.3.1.34

() -

, , ()

 

 

 

4.3.1.35

()

, , () -,

 

 

 

4.3.1.36

()

, - ,

. , :

- ( 20);

- ( 21 200);

- ( 200).

 

 

 

de

Schaumrohr [4]

en

foam generator [3]

fr

générateur de mousse [3]

ru

[4]

4.3.1.37

()

,

 

 

de

Pulverstrahlrohr [4]

ru

[4]

4.3.1.38

()

,

 

 

 

4.3.1.39

- ()

, ,

 

 

 

de

kombiniertes Wasser-Schaum-

Strahlrohr [4]

ru

[4]


4.3.1.40

, , , , , ,

 

 

de

Tiefsauger [4]

ru

[4]

4.3.1.41

,

 

de

Zumischer [4]

en

in-line foam concentrate inducer [3]

fr

injecteur démulseur en lingne [3]

ru

[4]

 

4.3.1.42

,

 

 

 

4.3.1.43

,

 

 

 

 

 

4.3.2 ̲

 

4.3.2.1

,

 

 

de

Hydrantenflansch [4]

ru

[4]

4.3.2.2

()

,

 

 

de

Schlauchhalter [4]

en

hose branch holder [3]

fr

collier damarrage [3]

ru

[4]

 

4.3.2.3

()

,

 

 

de

Schlauchbinde [4]

en

hose bandage [3]

fr

obturateur de fuite [3]

ru

[4]


4.3.2.4

,

 

 

de

Schlauchkassette [4]

ru

[4]

4.3.2.5

, 璺

 

 

de

Schlauchhaspel [4]

ru

[4]

4.3.2.6

,

 

de

Schlauchbrücke [4]

en

hose ramps [3]

fr

machiers de franchissement [3]

ru

[4]

 

4.3.2.7

,

 

 

 

de

Krümmer [4]

ru

[4]

4.4    Ͳ Ͳ ί

 

4.4.1

, ,

 

 

de

tragbare Feuerwehrleiter [4]

ru

[4]

4.4.2

,

 

de

Schiebleiter [4]

en

extension ladder [3]

fr

échelle à coulisses grand modèle [3]

ru

[4]

 

4.4.3

-

 

 

de

Hakenleiter [4]

en

hook ladder [3]

fr

échelle à crochets [3]

ru

- [4]

 

4.4.4

-

,

 

de

Klappleiter [4]

en

pole ladder [3]

fr

échelle pliante [3]

ru

- [4]

 

4.4.5

()

,

 

 

de

Rutschsack [4]

ru

[4]

4.4.6

() -

, ,

 

de

Sprungpolster [4]

en

jumping cushion [3]

fr

coussin de chute [3]

ru

[4]

 

4.4.7

()

- ,

 

de

Sprungtuch [4]

en

jumping sheet [3]

fr

bâche de saut [3]

ru

- [4]

 

4.4.8

()

, ,

 

 

 

de

Fangleine [4]

ru

[4]

4.5

 

4.5.1

䳿 -, -

 

 

de

mechanisiertes Hilfsgerät der Feuerwehr [4]

ru

- [4]

4.5.2

,

 

 

de

Einreißhaken [4]

en

ceiling hook [3]

fr

gaffe [3]

ru

[4]

4.5.3

,

 

 

de

Zughaken [4]

ru

[4]

4.5.4

, ,

 

de

Feuerwehraxt [4]

en

fire fighters axe [3]

fr

hachette de sapeur-pompier [3]

ru

[4]

 

 

4.5.5

,

 

 

de

Brechstange [4]

 

ru

[4]

 

4.5.6

,

 

de

Kupplungsschlüssel [4]

 

en

hose coupling spanner [3]

 

fr

tricoise [3]

 

ru

[4]

 

 

4.6 ²

 

 

4.6.1

, ,

 

de

Feuerwehrschutzhelm [4]

 

en

fire fighters helmet [3]

 

fr

casque de sapeur-pompier [3]

 

ru

[4]

 

 

4.6.2

, -

 

 

de

Feuerwehrschutzbekleidung [4]

 

ru

[4]

 

4.6.3

, , , , , , 䳿 .

. 185 ;

7 /2;

10 .

 

 

 

4.6.4

, ()  , () , () 䳿 .

. ϳ 䠠 185 300 ;

300 ;

7 /2 25 /2;

25 /2;

10  20 ;

䠠 20 .

 

 

 

 

4.6.5

, , , 䳿

 

 

de

Wärmestrahlenschutzanzug [4]

 

ru

[4]

 

4.6.6

, , , 䳿

 

 

 

 

4.6.7

,

 

 

de

Gasschutzanzug [4]

 

en

gas protection suit [3]

 

fr

combinaison de protection contre les gaz toxiques [3]

 

ru

[4]

 

 

4.6.8

,

 

 

de

Strahlenschutzanzug [4]

 

ru

[4]

 

 

 

 

 

4.6.9

, , -

 

 

de

Feuerwehrgurt [4]

en

safety belt [3]

fr

ceinturon de securite [3]

ru

[4]

4.6.10

, , -

 

 

de

Feuerwehrgurthaken [4]

ru

[4]

4.6.11

, , ( 2299)

 

 

de

isolierendes Atemschutzgerät [4]

en

breathing apparatus [3]

fr

appareil respiratoire isolant autonome [3]

ru

[4]

 

4.6.12

, , ( 2299)

 

 

en

regenerative breathing apparatus [3]

fr

appareil respiratoire à circuit fermé et á régénération [3]

4.6.13

, -

 

 

 

 

 

 

4.7

4.7.1

, ,

 

 

de

automatische Feuerlöschanlage [4]

ru

[4]

4.7.2

-

 

 

de

manuelle Feuerlöschanlage [4]

ru

[4]

 

4.7.3

,

 

 

de

Wasserfeuerlöschanlage [4]

ru

[4]

4.7.4

,

 

de

Shaumfeuerlöschanlage [4]

en

foam extinguishing system [1]

fr

système dextinction à mousse [1]

ru

[4]

 

4.7.5

,

 

 

de

Gasfeuerlöschanlage [4]

ru

[4]

 

4.7.6

,

 

 

de

Pulver-Feuerlöschanlage [4]

en

powder extinguishing system [2]

fr

système dextinction à poudre [2]

ru

[4]

 

4.7.7

,

 

 

 

4.7.8

,

 

 

 

4.7.9

 

 

 

 

 

, ᒺ ᒺ

 

de

Volumenfeuerlöschanlage [4]

en

total flooding extinguishing system [2]

fr

système dextinction par protection dambiance [2]

ru

- [4]

 

4.7.10

, ᒺ

 

 

de

Oberflächenfeuerlöschanlage [4]

ru

[4]

 

 

 

 

 

 

 

4.7.11

 

 

 

 

 

, ᒺ

 

 

en

local application extinguishing system [2]

 

fr

système dextinction par protection [2]

 

4.7.12

,

 

de

Sprinkler-Feuerlöschanlage [4]

 

en

sprinkler system [2]

 

fr

installation ou système dextinction à eau du type sprinkleur [2]

 

ru

[4]

 

 

4.7.13

,

 

 

de

Drencher-Feuerlöschanlage [4]

 

en

drencher system [2]

 

fr

rideau deau [2]

 

ru

[4]

 

 

4.7.14

,

 

 

 

 

4.7.15

, -

 

 

 

 

4.7.16

,

 

 

en

combined medium extinguishing system [2]

 

fr

système mixte dextinction [2]

 

4.7.17

-

 

en

fixed extinguishing system [2]

 

fr

installation fixe d'extinction [2]

 

4.7.18

-

. 450

 

 

 

 

 

 

 4.8

 

 

4.8.1

,

. 20

 

 

de

tragbares Feuerlöschgerät [4]

 

en

portable fire extinguisher [2]

 

fr

extincteur dincendie portatif [2]

 

ru

[4]

 

4.8.2

, , .

. 450

 

 

de

fahrbares Feuerlöschgerät [4]

 

en

transportable fire extinguisher [2]

 

fr

extincteur sur roues [2]

 

ru

[4]

 

4.8.3

,

 

de

Shaumfeuerlöscher [4]

 

en

foam fire extinguisher [2]

 

fr

extincteur à mousse physique [2]

 

ru

[4]

 

 

4.8.4

,

 

 

de

Wasserlöschgerät [4]

 

en

water fire extinguisher [2]

 

fr

extincteur à eau [2]

 

ru

[4]

 

 

4.8.5

,

 

de

Pulverlöschgerät [4]

 

en

powder fire extinguisher [2]

 

fr

extincteur à poudre [2]

 

ru

[4]

 

 

4.8.6

,

 

 

 

 

4.8.7

,

 

 

de

kombiniertes Feuerlöschgerät [4]

 

ru

[4]

 

4.8.8

, -

 

 

 

en

stored pressure fire extinguisher [2]

 

fr

extincteur à pression permanente [2]

 

4.8.9

-

, ,

 

 

en

gas cartridge operated fire extinguisher [2]

 

fr

extincteur à cartouche de gaz [2]

 

4.8.10

, ,

 

 

 

 

4.9

 

 

4.9.1

, , , ,

 

 

 

 

4.9.2

, (. 3960)

 

 

de

Brandmelder [4]

 

en

fire detector [1]

 

fr

détecteur dincendie [1]

 

ru

[4]

 

 

4.9.3

, (. 3960)

 

de

manueller Brandmelder [4]

 

en

manual fire alarm call point [1]

 

fr

détecteur manuel dalarme incendie [1]

 

ru

[4]

 

 

4.9.4

,

(. 3960)

 

 

de

automatischer Brandmelder [4]

 

ru

[4]

4.9.5

,

 

 

en

self-contained fire alarm [1]

fr

alarme dincendie autonome [1]

4.9.6

,

(. 3960)

 

de

Thermomelder [4]

en

heat detector [1]

fr

détecteur de chaleur [1]

ru

[4]

 

4.9.7

,

 

 

de

Flammenmelder [4]

en

flame detector [1]

fr

détecteur de flamme dincendie [1]

ru

[4]

 

4.9.8

,

 

 

de

Rauchmelder [4]

en

smoke detector [1]

fr

détecteur de fumée [1]

ru

[4]

 

4.9.9

,

 

 

de

Ionisationsmelder [4]

en

ionization smoke detector [1]

fr

détecteur de fumée à ionisation [1]

ru

[4]

 

4.9.10

,

 

 

de

optischer Melder [4]

en

optical smoke detector [1]

fr

détecteur de fumée optique [1]

ru

[4]

 

4.9.11

, ,

 

 

 

4.9.12

,

 

 

 

4.9.13

, ,

 

 

 

4.9.14

, ,

 

 

 

4.9.15

, 䳿 (. 3960)

 

 

en

point detector [1]

fr

détecteur ponctuel [1]

4.9.16

, , (. 3960)

 

 

en

line detector [1]

fr

détecteur linéaire [1]

4.9.17

, - ,

 

 

 

4.9.18

, ,

 

 

 

4.9.19

-

, , , , (. 3960)

 

 

de

Brandmeldeempfangs- und Kontrollgerät [4]

ru

-- [4]

4.9.20

-

, , ,

 

 

 

4.9.21

, - , ()

 

 

en

control for automatic fire protection equipment [1]

fr

commande de systèmes automatiques de lutte et de protection contre lincendie [1]

4.9.22

, - , ()

 

 

 

4.9.23

,

 

 

 

4.9.24

 

,

 

de

Braudwarngerät [4]

en

manual fire alarm device [1]

fr

avertisseur manuel dincendie [1]

ru

[4]

4.9.25

, ᑺ , , ,

 

 

 

4.9.26

, , , ,

 

 

en

central fire alarm station [1]

fr

station centrale de surveillance incendie [1]()

 

4.2.1.14

4.2.1.18

4.1.11

4.2.1.21

-

4.2.1.19

-

4.2.1.11

4.2.1.6

-

4.2.1.8

4.2.1.7

4.2.1.3

-

4.2.1.9

4.2.1.2

4.2.1.17

4.2.1.17

-

4.2.1.8

-

4.2.1.10

4.2.1.5

-

4.2.1.7

4.2.1.15

4.2.1.16

4.2.1.6

-頠

4.2.1.20

4.2.1.4

-

4.2.1.10

4.2.1.5

4.2.1.22

4.2.1.19

4.4.1.11

4.2.1.23

4.2.1.4

- 頠

4.2.1.18

4.2.1.20

4.2.1.13

4.2.1.12

4.6.11

4.5.2

4.3.2.3

4.6.13

4.2.1.26

4.1.9

4.8.8

4.8.11

4.8.3

4.8.4

4.8.6

-

4.8.9

4.8.7

4.8.1

4.8.2

4.8.5

4.3.1.23

4.5.3

4.7.8

4.3.1.1

4.3.1.3

4.3.1.2

4.3.1.40

璺ࠠ

4.3.1.12

4.3.1.14

4.3.1.21

4.3.1.20

4.3.1.13

4.3.1.16

4.3.1.19

4.3.1.15

4.3.1.17

璺 ࠠ

4.3.1.12

4.3.1.14

4.3.1.21

4.3.1.20

4.3.1.13

4.3.1.16

4.3.1.19

4.3.1.15

4.3.1.17

- 璺

4.3.1.22

- 璺

4.3.1.22

- ࠠ

4.3.1.18

- ࠠ

4.3.1.18

4.2.2.6

4.2.1.27

4.4.2

4.4.1

4.4.3

-

4.4.4

- ࠠ

4.4.3

4.1.6

4.2.1.1

()

4.3.2.3

()

4.3.2.2

4.1.5

4.5.1

4.6.10

4.3.2.4

4.6.1

璺 ꠠ

4.5.6

4.3.1.23

4.3.2.7

4.3.1.4

4.3.2.5

-

4.3.1.5

-

4.3.1.6

-

4.3.1.7

4.3.1.25

4.3.1.27

4.3.1.26

4.2.1.25

4.5.5

4.1.2

4.3.2.6

4.7.14

4.2.2.2

4.2.2.3

4.2.2.4

4.2.1.24

4.4.8

4.4.8

4.2.2.1

4.1.3

4.6.7

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.8

4.6.6

4.6.5

4.9.24

-

4.1.13

4.3.2.1

4.3.1.41

4.3.1.42

4.3.1.43

4.4.7

4.4.7

4.2.1.28

4.6.9

- 頠

4.9.20

- 頠

4.9.19

4.9.21

4.9.22

4.2.2.5

4.1.4

- 頠

4.4.6

- 頠

4.4.6

4.2.1.31

4.9.26

4.6.12

4.3.1.24

4.3.1.10

4.3.1.9

-頠

4.3.1.11

4.3.1.8

4.3.1.10

4.3.1.9

 

-

4.3.1.11

4.4.5

4.4.5

4.9.23

4.1.8

4.9.25

4.3.1.28

4.3.1.28

4.5.4

4.9.2

4.9.4

4.9.5

4.9.12

4.9.17

4.9.13

4.9.8

4.9.10

4.9.9

󠠠

4.9.14

4.9.11

4.9.16

4.9.13

4.9.18

4.9.3

󠠠

4.9.3

4.9.6

4.9.15

4.9.7

4.2.1.23

4.3.1.36

4.3.1.36

-

4.3.1.39

4.3.1.32

4.3.1.35

4.3.1.33

4.3.1.38

4.3.1.31

4.3.1.30

4.3.1.29

-頠

4.3.1.39

4.3.1.32

4.3.1.35

4.3.1.33

4.3.1.38

4.3.1.31

4.3.1.30

4.3.1.37

4.3.1.37

- 頠

4.3.1.34

- 頠

4.3.1.34

4.2.1.29

4.1.1

4.2.1.30

4.7.7

4.7.3

4.7.5

4.7.16

4.7.4

4.1.12

4.1.10

󠠠

4.9.1

4.1.7

4.7.1

󠠠

4.7.13

4.7.2

4.7.11

󠠠

4.7.15

4.7.9

4.7.10

󠠠

4.7.12

4.7.6

4.3.2.2

- 頠

4.3.1.28

-

4.3.1.28


()

 

Angriffsgeräte der Feuerwehr

4.1.3

Atemschutzgerätewagen

4.2.1.15

automatische Feuerlöschanlage

4.7.1

automatischer Brandmelder

4.9.4

Brandmeldeanlage

4.1.9

Brandmeldeempfangs- und Kontrollgerät

4.9.19

Brandmelder

4.9.2

Brandshutztechnik

4.1.1

Braudwarngerät

4.9.24

Brechstange

4.5.5

Drehleiter

4.2.1.14

Drencher-Feuerlöschanlage

4.7.13

Druckschlauch der Feuerwehr

4.3.1.9

Einreißhaken

4.5.2

fahrbares Feuerlöschgerät

4.8.2

Fahrzeuge und Pumpen der Feuerwehr

4.1.2

Fangleine

4.4.8

Feuerlöschanlage

4.1.7

Feuerlöschgerät

4.1.8

Feuerlöschaußenventil

4.3.1.7

Feuerlöschboot

4.2.1.29

Feuerlöschflugzeug

4.2.1.25

Feuerlöschhubschrauber

4.2.1.26

Feuerlöschhydrant

4.3.1.1

Feuerlöschinnenventil

4.3.1.6

Feuerlöschpumpe

4.2.2.1

Feuerlöschtraktor

4.2.1.30

Feuerlöschzug

4.2.1.28

Feuerwehranhängen

4.2.1.31

Feuerwehraxt

4.5.4

Feuerwehrgurt

4.6.9

Feuerwehrgurthaken

4.6.10

Feuerwehrkraftfahrzeug

4.2.1.2

Feuerwehrkupplung

4.3.1.12

Feuerwehrschlauch

4.3.1.8

Feuerwehrschutzbekleidung

4.6.2

Feuerwehrschutzhelm

4.6.1

Feuerwehrtechnik

4.1.12

Flammenmelder

4.9.7

Gasfeuerlöschanlage

4.7.5

Gaslöschfahrzeug

4.2.1.5

Gasschutzanzug

4.6.7

Gas-Wasser-Löschfahrzeug

4.2.1.7

Gelenkmast

4.2.1.13

Gerätewagen

4.2.1.19

Hakenleiter

4.4.3

Handstrahlrohr

4.3.1.30

Hiftsgerate der Feuerwehr

4.1.5

Hydrantenflansch

4.3.2.1

Ionisationsmelder

4.9.9

isolierendes Atemschutzgerät

4.6.11

Klappleiter

4.4.4

kombiniertes Feuerlöschgerät

4.8.7

kombiniertes Wasser-Schaum-Strahlrohr

4.3.1.38

Kommandowagen

4.2.1.23

Krümmer

4.3.2.7

Kupplungsschlüssel

4.5.6

Laborgerätewagen

4.2.1.18

Löschfahrzeug

4.2.1.20

manuelle Feuerlöschanlage

4.7.2

manueller Brandmelder

4.9.3

mechanisiertes Hilfsgerät der Feuerwehr

4.5.1

Motorpumpe der Feuerwehr

4.2.2.2

Motorpumpenanhänger

4.2.2.4

Nachrichten und Beleuchtungsgerätewagen

4.2.1.17

Oberflächenfeuerlöschanlage

4.7.10

optischer Melder

4.9.10

persönliche Schutzausrüstung der Einsatzkräfte der Feuerwehr

4.1.6

Pulver-Feuerlöschanlage

4.7.6

Pulverlöschfahrzeug

4.2.1.4

Pulverlöschgerät

4.8.5

Pulverstrahlrohr

4.3.1.37

Pumpenstatioswagen

4.2.1.21

Rauchmelder

4.9.8

Rettungsgeräte der Feuerwehr

4.1.4

Rutschsack

4.4.5

Sammelstück

4.3.1.23

Saugkorb

4.3.1.28

Saugschlauch

4.3.1.10

Schaum-Pulver-Löschfarhzeug

4.2.1.9

Schaumrohr

4.3.1.36

Schiebleiter

4.4.2

Schlauchbinde

4.3.2.3

Schlauchbrücke

4.3.2.6

Schlaucheinbindeapparat

4.2.2.5

Schlauchhalter

4.3.2.2

Schlauchhaspel

4.3.2.5

Schlauchkassette

4.3.2.4

Schlauchwagen

4.2.1.22

Shaumfeuerlöschanlage

4.7.4

Shaumlöschfahrzeug

4.2.1.3

Sprinkler-Feuerlöschanlage

4.7.12

Sprungpolster

4.4.6

Sprungtuch

4.4.7

Standrohr

4.3.1.4

Strahlenschutzanzug

4.6.8

Strahlrohr

4.3.1.29

Shaumfeuerlöscher

4.8.3

Tanklöschfahrzeug

4.2.1.12

Thermomelder

4.9.6

Tiefsauger

4.3.1.40

tragbare Feuerwehrleiter

4.4.1

tragbares Feuerlöschgerät

4.8.1

Tragkraftspritze

4.2.2.3

Uberflurhydrant

4.3.1.3

Übergangsstück

4.3.1.19

Untergrundhydrant

4.3.1.2

Ventilatoraggregat

4.2.2.6

Ventilatorenfahrzeug

4.2.1.16

Verteiler

4.3.1.24

Volumenfeuerlöschanlage

4.7.9

Wandhydrant

4.3.1.5

Wärmestrahlenschutzanzug

4.6.5

Wasserfeuerlöschanlage

4.7.3

Wasserlöschgerät

4.8.4

Wasser-Schaum-Löschfarhzeug

4.2.1.8

Wasserstrahlrohr

4.3.1.32

Wendestrahlrohr

4.3.1.31

Zughaken

4.5.3

Zumischer

4.3.1.41

 


()

 

aerial appliance

4.2.1.13

branch pipe

4.3.1.29

breathing apparatus

4.6.11

ceiling hook

4.5.2

central fire alarm station

4.9.27

collecting breeching

4.3.1.23

combined medium extinguiching system

4.7.16

control for automatic fire protection equipment

4.9.21

delivery hose

4.3.1.9

dividing breeching

4.3.1.24

drencher system

4.7.12

dry powder appliance

4.2.1.4

extension ladder

4.4.2

fire boat

4.2.1.29

fire detector

4.9.2

fire extinguisher

4.1.8

fire fighters axe

4.5.4

fire fighters helmet

4.6.1

fire hose station

4.3.1.5

fixed extinguishing system

4.7.17

flame detector

4.9.7

foam extinguishing system

4.7.4

foam fire extinguisher

4.8.3

foam generator

4.3.1.36

foam tender

4.2.1.3

gas cartridge operated fire extinguisher

4.8.9

gas protection suit

4.6.7

ground hydrant

4.3.1.2

hand-controlled nozzle

4.3.1.30

heat detector

4.9.6

hook ladder

4.4.3

hose adaptor

4.3.1.19

hose bandage

4.3.2.3

hose blanch holder

4.3.2.2

hose coupling

4.3.1.12

hose coupling spanner

4.5.6

hose ramps

4.3.2.6

hose tender

4.2.1.22

hydrant

4.3.1.1

hydrant stand pipe

4.3.1.4

in-line foam inducer

4.3.1.41

ionization smoke detector

4.9.9

jumping cushion

4.4.6

jumping sheet

4.4.7

line detector

4.9.17

local application extinguishing system

4.7.10

manual fire alarm call point

4.9.3

manual fire alarm device

4.9.25

monitor

4.3.1.31

optical smoke detector

4.9.10

personal protective equipment

4.1.6

pillar hydrant

4.3.1.3

point detector

4.9.15

pole ladder

4.4.4

portable fire extinguisher

4.8.1

portable pump

4.2.2.3

powder extinguishing system

4.7.6

powder fire extinguisher

4.8.5

pumping appliance

4.2.1.20

regenerative breathing apparatus

4.6.12

safety belt

4.6.9

self-contained fire alarm

4.9.5

smoke detector

4.9.8

smoke extractor

4.2.2.6

sprinkler system

4.7.11

stored pressure fire extinguisher

4.8.8

suction hose

4.3.1.10

suction hose strainer

4.3.1.28

total flooding extinguishing system

4.7.9

trailer pump

4.2.2.4

transportable fire extinguisher

4.8.2

turnable ladder

4.2.1.14

water fire extinguisher

4.8.4

 


()

 

alarme dincendie autonome

4.9.5

appareil respiratoire à circuit fermé et à régénération

4.6.12

appareil respiratoire isolant autonome

4.6.11

avertisseur manuel dincendie

4.9.24

bâche de saut

4.4.7

bateau-pompe

4.2.1.29

bouche dincendie

4.3.1.2

casque de sapeur-pompier

4.6.1

ceinturon de securite

4.6.9

clé de barrage

4.3.1.4

collecteur division

4.3.1.23

collier dmarrage

4.3.2.2

combinaison de protection contre les gaz toxiques

4.6.7

commande de systèmes automatiques de lutte et de protection contre lincendie

4.9.21

coussin de chute

4.4.6

détecteur dincendie

4.9.2

détecteur de chaleur

4.9.6

détecteur de flamme dincendie

4.9.7

détecteur de fumée

4.9.8

détecteur de fumée à ionisation

4.9.9

détecteur de fumée optique

4.9.10

détecteur manuel dalarme incendie

4.9.3

détecteur linéaire

4.9.16

détecteur ponctuel

4.9.15

dévidoir automobile

4.2.1.22

division

4.3.1.24

échelle à coulisses grand modele

4.4.2

échelle à crochets

4.4.3

échelle pivotante automatique

4.2.1.14

échelle pliante

4.4.4

engin-pompe

4.2.1.20

équipement de protection individual

4.1.6

évacuateur de fumée

4.2.2.6

extincteur

4.1.8

extincteur à cartouche de gaz

4.8.9

extincteur à pression permanente

4.8.8

extincteur dincendie portatif

4.8.1

extincteur sur roues

4.8.2

extincteur à eau

4.8.4

extincteur à mousse physique

4.8.3

extincteur à poudre

4.8.5

fourgon émulseur grande puissance

4.2.1.3

fourgon poudre

4.2.1.4

fût de la lance

4.3.1.29

gaffe

4.5.2

générateur de mousse

4.3.1.36

hachette de sapeur-pompier

4.5.4

injecteur d émulseur en lingne

4.3.1.41

installation fixe d'extinction

4.7.17

installation ou système dextinction à eau du type sprinkleur

4.7.12

lance à main

4.3.1.30

lance monitor

4.3.1.31

machiers de franchissement

4.3.2.6

moto-pompe remorquable

4.2.2.4

obturateur de fuite

4.3.2.3

pompe portative

4.2.2.3

poteau dincendie

4.3.1.3

prise dincendie

4.3.1.1

prise dincendie armée

4.3.1.5

raccord (a tuyau)

4.3.1.12

raccord intermédiaire

4.3.1.19

rideau deau

4.7.13

station centrale de surveillance incendie

4.9.26

système dextinction à mousse

4.7.4

système dextinction à poudre

4.7.6

système dextinction par protection

4.7.10

système dextinction par protection dambiance

4.7.9

système mixte dextinction

4.7.16

tricoise

4.5.6

tuyau daspiration

4.3.1.10

tuyau de refoulement

4.3.1.9

 


()

 

4.2.1.18

4.2.1.14

4.2.1.2

4.2.1.8

4.2.1.10

4.2.1.5

4.2.1.7

-

4.2.1.15

4.2.1.16

4.2.1.6

4.2.1.3

4.2.1.4

4.2.1.22

4.2.1.17

4.2.1.19

4.2.1.23

4.2.1.20

4.2.1.13

4.2.1.12

4.5.2

4.4.8

4.2.1.26

4.3.1.23

4.1.12

-

4.1.1.1

4.3.1.1

4.3.1.3

4.3.1.2

4.3.1.40

4.3.1.12

4.2.2.6

4.3.2.2

4.3.2.3

4.9.2

4.9.4

4.9.8

4.9.10

4.9.7

4.9.9

4.9.3

4.9.6

4.1.5

4.5.1

4.6.10

4.6.1

4.3.2.4

4.3.2.5

4.5.6

4.3.2.7

4.3.1.4

4.6.7

4.6.2

4.6.5

4.6.8

4.3.1.5

4.3.1.6

4.3.1.7

4.5.3

4.4.2

4.4.1

-

4.4.4

-

4.4.3

4.5.5

4.4.6

4.1.2

4.3.2.6

4.2.2.2

4.2.2.3

4.2.2.4

4.2.2.1

4.1.3

4.1.8

4.8.4

4.8.7

4.8.3

4.8.2

4.8.1

4.8.5

4.9.24

4.3.1.41

4.3.1.19

4.3.2.1

4.2.1.28

4.4.7

4.6.9

-

4.9.19

4.2.1.31

4.6.11

4.3.1.24

4.3.1.8

4.3.1.10

4.3.1.9

4.4.5

4.2.1.25

4.3.1.28

4.1.6

4.2.1.21

4.3.1.29

4.3.1.439

4.3.1.32

4.3.1.31

4.3.1.36

4.3.1.37

4.3.1.30

4.2.1.29

4.1.1

4.5.4

4.2.1.30

4.7.3

4.7.5

4.7.9

4.7.4

4.7.10

4.1.9

4.1.7

4.7.2

4.7.1

4.7.12

4.7.11

4.7.6

4.1.4

 


()

1. ISO 8421-3: 1989 Fire protection. Vocabulary. Part 3: Fire detection and alarm ( . . 3: ).

2. ISO 8421-4: 1990 Fire protection. Vocabulary. Part 4: Fire extinction equipment ( . . 4: ).

3. ISO 8421-8: 1990 Fire protection. Vocabulary. Part 8: Terms specific to fire-fighting, rescue services and handling hazadous materials ( . . 8: , , ).

4. 12.2.047-86 . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.40.13

614.841.45 13.220.20

 

: , ,